Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Ketenvorming

 

De ketenvorming is de eerste en misschien wel de belangrijkste fase in het ontwikkelen van ketensamenwerking. Het is het moment waarop een individueel bedrijf naar buiten treedt met een idee om de prestatie van de keten en daarmee van het eigen bedrijf te verbeteren. Dat is een spannend moment: het initiatief wordt zichtbaar en je moet je kwetsbaar opstellen. Tevens passeer je een soort ‘point of no return’; je kunt moeilijk of niet terug. Duidelijk is dus dat het proces van ketenvorming zeer essentieel is en in feite het fundament legt voor succes of falen van de toekomstige samenwerking.

 

Activiteiten ketenvorming

  • Voorbereiding
  • Conceptontwikkeling
  • Partnerselectie
  • Ketenprojectontwikkeling
  • Formaliseren samenwerking


De resultaten van de ketenvormingsfase kunnen als volgt worden samengevat: Er is bij de verschillende ketenpartners het besef ontstaan, dat er door ketensamenwerking een betere concurrentie positie kan worden bereikt; er is een concreet idee of aangrijpingspunt gevonden om daarmee aan de slag te gaan; er is een eerste vertrouwensbasis ontstaan; op hoofdlijnen is duidelijk wat de consequenties zijn voor de eigen organisatie van de samenwerking en tot slot is er is een formeel samenwerkingsdocument opgesteld waarin de beschreven samenwerking is vastgelegd.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool