Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Projectontwikkeling

 

In vrijwel alle gevallen begint ketensamenwerking in de vorm van een pilot, een ketenproject op kleine schaal, om ervaring op te doen met de beoogde verbeterideeën. Wanneer die pilot goed verloopt, volgt meestal een verbredings- en verdiepingsfase en vervolgens een opschalingsfase. Het ketenproject vormt dus vaak een eerste ervaring met ketensamenwerking. Het verloop ervan is essentieel om de ketensamenwerking tot een succes te maken en te continueren. Daarmee groeit ketensamenwerking van project naar traject, een continue proces dat aandacht vraagt. In onderstaande afbeelding zijn verschillende invalshoeken van ketenprojectmanagement weergegeven.

 

 

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool