Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Zelf aan de slag

 

Het is goed om je te verdiepen via cases etc. in ketensamenwerking, maar vroeg of laat wil je als individuele manager of medewerker van een bedrijf of organisatie zelf aan de slag. Hoe kun je ketensamenwerking op gang brengen? Onderstaand zijn mogelijke stappen en succesfactoren weergegeven.

 

Mogelijke stappen om zelf aan de slag te gaan met ketensamenwerking

1    Verkenning    Wat zijn in mijn functie en/of bij mijn bedrijf de grootste kansen of knelpunten
2   Afbakening   Welke hiervan kunnen alleen in ketenverband worden opgepakt of opgelost
3   Prioriteitstelling   Welke hiervan zijn het belangrijkst
4   Conceptontwikkeling   Hoe kan ik die kans ontwikkelen of dat knelpunt oplossen
5  

Draagvlakontwikkeling

  Wie kunnen mij daarbij helpen
6   Energiemobilisatie   Hoe organiseer ik een eerste bijeenkomst
7   Planvorming   Uitschrijven van het ketenconcept idee
8   Besluitvorming   Voorleggen idee aan directie/management/ketenpartners

 

Belangrijke succesfactoren bij het zelf aan de slag gaan met ketensamenwerking

1    Vertrouwen ontwikkelen en vasthouden
2   Focus aanbrengen en niet te veel hooi op de vork nemen
3   Oog hebben voor, en goed omgaan met, cultuurverschillen
4  

Leren van anderen

5   Alert zijn op verschillen in managementstijl, woordgebruik, begrippen etc.
6   Aandacht voor samenwerking, attitude, vaardigheden, houding en gedrag
7   Onderscheid aanbrengen tussen ketenissues en schakelissues

 

Bij ketensamenwerking gaat het om een belangrijke balans tussen inhoudelijk, procesmatige en relationele aspecten. Belangrijkste succesfactoren hierbij:

 

Inhoud    Proces    Relatie
1. Consument gestuurd   1. Investeren in tijd en geld   1. Inleven in andere schakels
2. Gevoel voor ordening   2. Stap voor stap ontwikkelen   2. Dilemma’s delen
3. Heldere doelen   3. Gericht veranderen   3. Willen loslaten
4. Lange termijn oriëntatie   4. Verantwoordelijkheid nemen   4. Vertrouwen winnen
5. Onderscheidend concept   5. Bewaken win – win - win   5. Extra communiceren

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool