Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Ketenmanagement

 

Na de vorming van de keten en de inrichting ervan gaat het leveren van producten en diensten in de keten van start. Dat betekent dat ketenmanagement actueel wordt.

Er zijn vijf activiteiten die managementaandacht vragen. Onderstaand zijn die beschreven.

 

Activiteiten ketenmanagement

  • Ketenregie
  • Ketenprocessen
  • Keten samenwerking
  • Keten middelen
  • Keten prestatie


De ketenmanagementfase bestaat in feite uit het plannen, uitvoeren, controleren en bijsturen van de activiteiten van de ketensamenwerking en vormt de verbinding tussen uitvoering en strategie. Het gaat achtereenvolgens om het bewaken van de ketenregie, de ketenprocessen, de ketensamenwerking, de ketenmiddelen en de ketenprestatie. Het gebruik van in de keten afgesproken KPI’s (keten prestatie indicatoren) is daarbij zeer nuttig.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool