Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Ketenbouw

 

Bij het bouwen en ontwikkelen kunnen diverse instrumenten of modellen worden ingezet. Deze zullen wisselend op deze site worden besproken. In het tweede kwartaal van 2014 staat het Afzet – Partnermodel centraal: is mijn bedrijf een van de vele leveranciers of zijn we uniek?

 

MODEL: Afzet - Partner model

 

Het Afzet - Partner model is vooral geschikt voor leveranciers, als ondersteuning bij de keuze voor hun afnemer. Het model is een bewerking van de Kraljic’s matrix. Dit model kan goed worden gebruikt wanneer er meerdere producten in de keten voortgebracht worden. Voorbeeld: een handelsonderneming met exotisch fruit kan op deze manier een gerichte keuze maken voor de meest kritische productgroepen waarvoor met de leveranciers een ketensamenwerking wordt uitgewerkt. Voor de andere producten wordt op de klassieke wijze ingekocht op de juiste prijs – kwaliteit verhouding.

 

 

Bij dit model worden vier mogelijkheden onderscheiden. Is het product niet echt onderscheidend en bovendien niet van veel belang voor de afnemer, dan is er een open en vrije relatie tussen verkoper en inkoper. De koper stapt gemakkelijk over naar een andere leverancier als deze iets gunstiger voorwaarden of prijs heeft: de relatie is puur transactie gedreven. Is het product uniek, maar niet van veel belang voor de afnemer dan is de relatie riskant en gebaseerd op overleg. Is het product niet uniek, maar wel van veel belang voor de afnemer, dan is volume nodig om toch aantrekkelijk te zijn als leverancier en is de relatie ook gebaseerd op overleg. Is het product van veel belang voor de afnemer en bovendien uniek dan spreken we van een partnerrelatie. Er is sprake van een intensieve, lange termijn samenwerking. Bij een key suppliership relatie is hiervan vaak sprake.


 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool