Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Keteninrichting

 

Na het vormen van de keten en het formaliseren van de ketenstrategie en de ketendoelstellingen moet de ketensamenwerking worden ingericht. Hierbij gaat het om de volgende activiteiten:

 

Activiteiten keteninrichting

  • Ketenstructuur
  • Afstemming processen
  • Ontwikkelen competenties
  • Inrichten communicatie
  • Vrijmaken ketenmiddelen


De resultaten van de keteninrichting kunnen als volgt worden samengevat:

 

De organisaties zijn voorbereid op de samenwerking, de processen zijn op elkaar afgestemd, de competenties zijn ontwikkeld, de wijze van communiceren is vastgesteld en de financiering en de bemensing van de ketensamenwerking zijn geregeld: men kan van start.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool