Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Fasen

 

Ketens ontwikkelen zich veelal volgens een aantal strategische fasen of ketenstrategieën die ook een logische volgorde hebben. Globaal zien we de volgende vier. Gezamenlijk aanpakken van sectorvraagstukken, kostenverlaging, ontwikkelen keten kwaliteit systeem en ketendifferentiatie en marktsegmentatie. De laatste is vooral gericht op het creëren van toegevoegde waarde en het vergroten van het onderscheidend vermogen. Zie schema

 

 

Een andere fasering bij ketensamenwerking heeft betrekking op ambitieniveau, samenwerkingsniveau en tot slot het coördinatieniveau.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool