Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Definitie

 

Er bestaan tientallen definities en omschrijvingen voor het begrip keten, zoals supply chain, demand chain, value chain etc. Vaak bepaald vanuit de plaats waar men zit in de keten of vanuit de invalshoek die men kiest, bijvoorbeeld de functionele, de management of de netwerkinvalshoek, maar ook de focus van de ketensamenwerking: logistiek gedreven met een push karakter of een marketing gedreven pull karakter.

 

Een tweede manier om te kijken naar het begrip keten zit in het accent wat men wil benadrukken, bijvoorbeeld vanuit de operatie, de organisatie of de ontwikkeling van ketens.

 

Benadering   

Kenmerk

Operatie Organisatie

Ontwikkeling

Focus Productie Organisatie Samenwerking
Functie Logistiek Financiën Mensen
Gerichtheid Inhoud Proces Relatie
Rol Uitvoeren Managen Begeleiden
IJkpunt Efficiency

Continuïteit

Robuustheid

Gedrag Versnellen Begrijpen Beseffen

 

Wij definiëren een keten als volgt: Een samenwerking van drie of meer zelfstandige bedrijven die intensief samenwerken om te voorzien in de behoefte aan producten en diensten van een (eind)klant.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool