Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Cases

 

Om beter te begrijpen op welke wijze in de praktijk de ketensamenwerking verloopt zijn voor verschillende sectoren en thema’s diepte interviews uitgewerkt in cases waarvan er een aantal beknopt worden weergegeven. De cases zijn afkomstig uit de volgende sectoren: sierteelt, zuivel, groenten/fruit, vis, akkerbouw en vlees/eieren.

 

Onderstaande cases zijn gebaseerd op de diepteinterviews uit het boek en zijn een belangrijke stimulans voor ketenontwikkeling. Ketenontwikkelingen veranderen continu en daarom zullen hier regelmatig nieuwe cases worden besproken.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool