Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Zuivel

 

Bedrijf   Royal FrieslandCampina
Sector   Zuivel
Thema   Ketendifferentiatie
Datum   2013

 

Bedrijf:

Royal FrieslandCampina is een multinationale zuivelonderneming met (in 2012) een omzet van 10,3 miljard euro en 19.900 medewerkers in 25 landen. De producten van FrieslandCampina zijn te koop in meer dan 100 landen. Belangrijkste regio’s zijn: Europa, Azië en Afrika. Alle aandelen zijn in handen van zuivelcoöperatie FrieslandCampina, waarbij 14.300 leden - melkveebedrijven uit Nederland, België en Duitsland - zijn aangesloten. Meer info: www.frieslandcampina.com.

 

Aanleiding:

De zuivelindustrie in Nederland heeft de afgelopen decennia een sterke positie opgebouwd door een sterke coöperatieve samenwerking tussen melkveehouders, veel nadruk op schaalgrootte, kwaliteit, kennis en imago en een sterke ketenbenadering en ketenexpertise. Uitganspunt was een zo veel mogelijk gestandaardiseerde, kwalitatief hoogwaardige grondstof melk. Melk was wit en vooral gewoon melk: differentiatie in verwerken en verwaarden vonden plaats in de fabriek. De stagnerende vraag in Nederland (en veel andere West-Europese landen) leidt onder andere tot een steeds sterkere druk op het melkschap. Schaalvergroting en efficiencyverbetering zijn niet langer voldoende om de winstgevendheid op peil te houden. Anderzijds stelt de consument wel steeds hogere eisen aan gezondheid en duurzaamheid (koeien in de wei etc.).

 

Ketenstrategie: ketendifferentiatie

Als antwoord op de marktontwikkeling heeft FrieslandCampina besloten om te differentiëren in de grondstof melk. Differentiëren naar herkomst, samenstelling, productiewijze op het melkveebedrijf etc.: de bron maakt het verschil. Een tweede element in de strategie betreft de integrale benadering en in de derde plaats transparantie. Ten vierde de krachtige ketenregierol die FrieslandCampina vanaf het begin op zich heeft genomen bij de differentiatie.

 

 

Keteninstrumenten

De ketenstructuur is aangepast met veel aandacht voor de relatie met de leden en leveranciers.

 

Ketenproces

FrieslandCampina heeft ingezet op 3 verschillende stappen:

  1. Goede basis in de sector leggen voor een ketenkwaliteitssysteem systeem.
  2. Differentiatie van de grondstof melk.
  3. Intensief betrekken van overheid, publiek en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling.

 

Belangrijke aandachtspunten bij ketensamenwerking:

  • Zorg er voor dat het totale rendement in de keten een natuurlijk gedeeld belang is.
  • Bouw relaties met ngo’s.
  • Richt je op samenwerking, dialoog en gezamenlijk investeren in vernieuwing in plaats van het toepassen van het klassieke conflictmodel.

 

Leerervaringen:

  • De verdiencapaciteit binnen de keten moet niet meer alleen komen van ketenefficiency, maar vooral van keteninnovatie en ketendifferentiatie.
  • Het is duidelijk dat relaties een zeer belangrijke en misschien wel doorslaggevende rol spelen bij ketenontwikkeling
  • Je moet niet alles zelf willen doen
  • Naast lef is er ook leiderschap nodig om dingen in gang te zetten.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool