Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Vlees/eieren

 

Bedrijf   Coppens Diervoeding
Sector   Pluimveevlees
Thema   Keteninnovatie
Datum   2012

 

Bedrijf:

Coppens Diervoeding is een familiebedrijf met twee eigenaren (broers) die samen de directie vormen. Een bedrijf dat al actief was in 1925 op vele locaties in Brabant. Al sinds 1983 betrokken bij voorlopers en innovaties in de keten en deze benut voor het Volwaard kipconcept.

 

Aanleiding:

Als relatief kleine speler is innovatie om klanten te ondersteunen essentieel. Ketenversterking geeft mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde voor de ketenpartners incl. de consument, het verhogen van rendementen door verlagen/optimaliseren van kosten en het zorgen voor continuïteit van het bedrijf.

 

Ketenstrategie:

Een eerste element is samenwerking en gedeelde ketenregie.

Tweede is duurzaamheid

Derde is regionale samenwerking

Vierde is innovatie


Voorbeeld van een ketensamenwerking bij Coppens

 

Keteninstrumenten

Opbouwen van ketensamenwerking, ontwikkelen en selecteren van een nieuw veehouderij systeem, voer en ras. Opbouw nieuw ketenverdienmodel en tot slot nieuwe samenwerking met Dierenbescherming en overheid.

 

Ketenproces

Samenwerking is vooral mensenwerk en zakelijke afspraken maken met entree- en uittreeddrempels voor innovatieve samenwerkingsprojecten. Een proactieve houding van partners is een voorwaarde om verder te komen.

 

Belangrijke aandachtspunten bij ketensamenwerking:

 • het management heeft bij ketensamenwerking vooral een initiërende en stimulerende rol.
 • kwaliteitsdenken.
 • managen van veranderingen.
 • aandacht voor veranderende rollen tijdens de ketensamenwerking.
 • intern voldoende ruimte bieden om de ketensamenwerking te ontwikkelen.

 

Leerervaringen:

 • goede keuze van het marktkanaal;
 • juiste partners aan tafel tijdens de ontwikkeling van een nieuw concept, ook de supermarkt.
 • alert blijven op kwetsbaarheid door fusies en overnames van ketenpartners.
 • strakke afspraken maken in de keten;
 • creëren van een level playing field m.b.t. kennis in de keten.
 • gestructureerd en planmatig werken aan de ketenopbouw;
 • commitment creëren bij de partners door het raken van de juiste snaar.
 • veel energie investeren in de relatie tussen de partners.
 • start bij de marktvraag en niet bij het maken van een gouden ei en dan proberen te verkopen;
 • maak de innovatiestapjes niet te klein. Werk met partners die vernieuwend kunnen denken en handelen en laat je niet (af)leiden door de remmers;
 • voer de discussie op basis van argumenten. Naar elkaar willen luisteren is belangrijk.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool