Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Vis

 

Bedrijf   United Fish Auctions (UFA)
Sector   Vis
Thema  

Ketensamenwerking

Datum   2013

 

Bedrijf:

UFA vormt de tweede visafslag in Nederland met vestigingen in Scheveningen, Colijnsplaat en Stellendam. 80% van de aanvoer betreft platvis en de totale omzet bedraagt ca. 50 miljoen euro. De diensten: (1) marktplaatsfunctie aan aanvoerders en afnemers, (2) bevorderen van een goede prijsvorming, (3) marktinnovatie en marktontwikkeling en (4) lobby voor platviscluster

 

Aanleiding:

UFA heeft minder leden gekregen maar meer vis dankzij nieuwe vangsttechnieken die ook zorgen voor een betere kwaliteit, meer duurzaamheid en hogere rentabiliteit. De aangevoerde vis wordt verhandeld via het PEFA systeem <www.pefa.com>. Dit meertalige informatiesysteem is ontwikkeld door UFA en momenteel de grootste marktplaats voor verse vis van Europa. Kopers kunnen via het internet - verkoopsysteem rechtstreeks vis kopen bij de twaalf aangesloten veilingen in Zweden, Denemarken, Nederland en Italië. Op het systeem wordt 40% van de Nederlandse vistransacties afgehandeld. Uitdagingen door ontwikkelen van duurzaamheid, kwaliteitsborging, kostprijsverlaging, marktontwikkelingen goede relatie met maatschappij. Dit kan alleen door ketensamenwerking.

 

Ketenstrategie:

De ketenstrategie van UFA berust op de volgende pijlers:

Streven naar een zo kort mogelijke keten tussen visser en consument.

Alleen samenwerken met andere schakels als ze waarde toevoegen en kwaliteit en service leveren,

Intensieve communicatie tussen consument en visser.

Maximale samenwerking met andere aanbieders, afslagen en afnemers in binnen- en buitenland.


Voorbeeld van een ketensamenwerking bij UFA

 

Keteninstrumenten

Er wordt gebruik gemaakt van drie systemen: een keteninformatiesysteem, een ketenlogistiek systeem en een ketenkwaliteitssysteem. In alle gevallen wordt gebruikt gemaakt van state of the art systemen. Waar mogelijk worden diensten uitbesteed.

 

Ketenproces

UFA en de sector hebben een omslag gemaakt - en zitten daar deels nog in - van onbewust naar bewust bezig zijn met ketensamenwerking. Terugkijkend zijn de duurzaamheidseisen en hoge dieselolieprijzen de belangrijkste triggers zijn geweest om te innoveren en meer samen te werken in de keten. Relaties zijn daarbij essentieel: je moet de cultuur begrijpen, regionale verschillen respecteren, mensen met elkaar verbinden, vertrouwen schenken en eigen verantwoordelijkheid stimuleren.

 

Belangrijke aandachtspunten bij ketensamenwerking:

  • Lange termijn relaties
  • Houd het eenvoudig
  • De tijd moet er rijp voor zijn
  • Eigen verantwoordelijkheid eerst
  • Borgen van kennis en ervaring

 

Belangrijke punten voor de toekomst:

  • Verder uitbouwen van de technologische, markt- en keten-innovatie is essentieel:
  • Ontwikkelen van nieuwe kennis en het borgen hiervan (leren van wat je geleerd hebt):
  • Informatie uitwisseling in de keten terug naar de visser moet beter.
  • Het vermarkten van platvis met duidelijke herkomstgaranties samen met de ketenpartners vraagt de komende jaren extra inzet.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool