Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Groenten en fruit

 

Bedrijf   The Greenery
Sector   Groenten en fruit
Thema   Ketenverkorting
Datum   2012

 

Bedrijf:

The Greenery is in 1996 ontstaan uit een fusie van negen groente- en fruitveilingen en het Centraal Bureau Tuinbouwveilingen (CBT) en is eigendom van ongeveer 1.000 telers verenigd in de coöperatie Coforta. The Greenery heeft vestigingen in Nederland, België, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Polen, Italië en de Verenigde Staten en negen dochterondernemingen gespecialiseerd in een bepaald product of markt, waardoor iedere klant optimaal kan worden bediend. De omzet van The Greenery bedroeg in 2012 ca. € 1,4 miljard. Meer info: www.thegreenery.com

 

Aanleiding:

Drie aangrijpingspunten om aan de slag te gaan met ketenverkorting:

 • Schaalvergroting aan de afnemerszijde en aan de toeleverancierszijde.
 • Noodzaak tot efficiencyverbetering.
 • Omkering van de keten.

 

Schaalvergroting en efficiencyverbetering zijn oude en bekende argumenten om te fuseren bij coöperaties. Ketenomkering (en de bijbehorende andere spelregels) was echter een nieuw fenomeen, een revolutie die zich stap voor stap en evolutionair heeft voltrokken.

 

Ketenstrategie:

De ketenstrategie van The Greenery bestaat uit de volgende vier punten:

 1. Ketenverkorting onder andere door de overname van enkele handelshuizen
 2. Schaalgrootte creëren
 3. Totaalassortiment en jaarrond leveren
 4. Marktgerichtheid, ondernemerschap en innovatiekracht van telers versterken.

 

Voorbeeld van een ketensamenwerking bij The Greenery

 

Keteninstrumenten

Afnemers: maatwerk met partners en klanten. Bij partnershiprelaties worden lange termijn afspraken gemaakt, wordt samengewerkt bij de marketing en is er sprake van exclusiviteit. Bij klantrelaties is sprake van een lossere relatie, waarbij een standaard serviceniveau wordt aangehouden.

 

Sourcing en inkoop: Ook hier is in sterke mate sprake van maatwerk en wordt zoveel mogelijk local voor local gehanteerd.

 

Clustering van telers: geeft schaalvergroting en professionalisering. The Greenery koppelt hen aan afnemers. Clusters worden afgerekend op basis van hun prestaties.

 

Ketenproces. Ontwikkelingsfasen van The Greenery

 

Periode Kenmerk Focus

Besturings-

Model

Organisatie

Model

Top-

structuur

Cultuur

Tot 1996

9 veilingen

Opleggen Productie

Coöperatie

leidend

Product
organisatie
Bestuur plus directeur Familie
1996- 1998 Ordenen Marketing

Coöperatie

op afstand

Matrix

Landen/

producten

RvB

Fast moving

consumer goods

1998 – 2004 Ontwikkelen Integratie Coöperatie/ onderneming dichter bij elkaar Business units RvB

Smeltkroes

(Informeel)

2004 – 2013 Ontplooien Operatie Coöperatie/ onderneming zakelijker Business units Concern-directie Professioneel

 

 

Belangrijke aandachtspunten bij ketensamenwerking

 • In de eerste plaats het besef creëren van ketenomkering. Van productie gestuurd naar vraag gestuurd.
 • In de tweede plaats leiderschap.
 • Als derde om kunnen gaan met een zeker gevoel van eenzaamheid. Veranderingen doorvoeren is niet eenvoudig en vraagt op zo’n moment dus incasserings- en doorzettingsvermogen.

 

Leerervaringen:

Lessen voor de toekomst.

 • Nog beter managen van multi - concepten
 • Goed aansturen en plannen van de productie zodat vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
 • Het opvoeren van de innovatie samen met telers.
 • Aandacht voor de logistieke efficiency.
 • Tot slot verder ontwikkelen van de ketenregierol in internationaal verband.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool