Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Akkerbouw

 

Bedrijf   Aviko
Sector   Akkerbouw
Thema   Ketenintegratie
Datum   2013

 

Bedrijf:

Aviko is opgericht in 1962 in een oude zuivelfabriek in Hoog-Keppel door enkele aardappeltelers. Die zijn daar gestart met de productie van voorgebakken frites, omdat ze hiermee waarde wilden toevoegen aan de aardappelen die ze zelf verbouwden. Tot de dag van vandaag is dat nog steeds de missie van Aviko: ‘creating value from potatoes’.

 

Aanleiding:

De aanleiding van Aviko om aan de slag te gaan met ketensamenwerking was het behouden en verder uitbouwen van de markt- en concurrentiepositie op de wereldmarkt. Daarbij vanaf het begin de focus gelegd op: added value, efficiency en kwaliteit.

 

Ketenstrategie:

De ketenstrategie bestaat uit de volgende pijlers:

 • Opbouwen van duurzame relaties met onze leveranciers, de telers
 • Bij alles wat er wordt gedaan leveren van maatwerk
 • Ontwikkelen van een merkketen
 • Kiezen voor natuurlijke en oorspronkelijke producten

 


Voorbeeld van ketensamenwerking bij Aviko

 

Keteninrichting

Dit is gebaseerd op:

 • Onderscheid in vier soorten afnemers: retail, foodservice, industrie en quick service restaurants
 • Verbinden van afnemers met leveranciers
 • Toepassing van state of the art technologie
 • Kwaliteitsborging afnemergestuurd

 

Ketenproces: Belangrijke aandachtspunten:

 • Verschuiving van handels/inkopbedrijf naar consument gericht bedrijf
 • Leren omgaan met de spanning tussen produceren en vermarkten van commodty’s en value added producten
 • Voortdurende bewustwording en kennis ontwikkeling op het vlak van ketensamenwerking

 

Leerervaringen:

 • Inhoud is belangrijk maar zakendoen is vooral ook gebouwd op relaties
 • Het is belangrijk dat je hetzelfde doel hebt
 • Mensen maken een keten, maar een keten maakt ook de mensen: Het moet gewoon bij elkaar passen.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool