Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Begrippen

 

Enkele toegepaste begrippen bij ketensamenwerking

 

Begrip

   Omschrijving
Collomoduul  

Standaardisatie en op elkaar afstemmen van productverpakking, omverpakking (doos, krat) en ladingdragers zoals pallets en rolcontainers.

Vendor Managed Inventory  

Leverancier bewaakt en beheert voorraadniveaus in het magazijn van zijn klant.

Efficient Consumer Response

  Instrument om brug te slaan tussen de demand (consument) en supply (producent) kant van de keten.
Activity Based Costing  

Instrument voor ketenoptimalisatie waarbij kosten direct worden toegewezen aan activiteiten van de verschillende schakels in de keten.

Tracking en tracing  

Het respectievelijk volgen van het product in de keten en het achteraf kunnen traceren waar het product vandaan komt of naartoe is gegaan.

Supply Chain Finance  

Systematiek waarbij geldstromen, investeringen, opbrengsten etc. in kaart worden gebracht en gemanaged op ketenniveau

Consumer Driven Pricing  

Instrument waarbij prijzen op consumentenniveau worden door vertaald naar de voorliggende schakels, om op die manier de keten in te richten, c.q. te optimaliseren

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool